PAN PAUL (Herr Paul, 1994)

Tankred Dorst

Překlad: Vladimír Tomeš
Žánr: hořká komedie o neúspěšném mladém podnikateli
Obsazení: 3 muži, 2 ženy, 1 němá dětská role

    V části zchátralé budovy továrny na mýdlo bydlí pan Paul, starší, trochu podivínský svobodný muž se svou sestrou, která v začátku hry právě odchází do divadla na operu. Přichází mladý muž, Helm, který továrnu zdědil a chce v ní rozjet provoz. Potřebuje se zbavit starých nájemníků a nabízí jim kvalitní náhradní bydlení. Pan Paul se však vystěhovat odmítá. Navíc se dovídáme, že dědeček mladého muže ublížil kdysi rodině pana Paula. Mezitím, co si mladý muž jde prohlédnout prostory továrny, přichází jeho přítelkyně Lila, dá se s panem Paulem do hovoru a vypráví o svých životních plánech. S navrátivším se mladým Helmem dojde k postupné výměně názorů a k poněkud hlasité scéně, do které přichází podnikatel Schwarzbeck, který má spolufinancovat přestavbu továrny. Pan Paul však stále odmítá přestěhovat se. Podepsaný úpis nakonec sní. To rozzuří Helma a pokouší se pana Paula fyzicky zlikvidovat. To se odehraje ovšem jen v jeho představách, Paul se vrací na scénu nedotčený jako vítěz a „podnikatel“ Helm se musí svých záměrů vzdát. Paulova sestra se vrací nadšená z divadla a utěšujíc neúspěšného mladého muže si pouští přinesenou desku s árií z „Aidy“.
    Autor vychází z Grimmovy pohádky o „těžkém dítěti“, která je mottem příběhu, a připomíná i legendu o těžkém Jezulátku, které svatý Kryštof nebyl sto přenést přes řeku. „Takový člověk hýbe ostatními.“ (Dorst)

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.