MERLIN ANEB PUSTÁ ZEM (Merlin oder Das wüste Land, 1981)

Tankred Dorst

Překlad: Vladimír Tomeš
Žánr: dramatická freska na artušovské téma
Obsazení: 38 mužů, 10 žen, kompars

    Dorstův scénický projekt začíná zrozením kouzelníka Merlina ze spojení pozemské ženy a ďábla, pokračuje nastolením mladého Artuše za krále a jeho získáním kulatého stolu sňatkem s Ginevrou, která se však zamiluje do rytíře Lancelota, což se následně stane po mnoha peripetiích a scénických odbočkách důvodem k zániku Artušovy říše, ke ztroskotání jedné z lidských utopií.

    Merlinem jsem chtěl ukázat, že koberec našich konvencí, morálky, našich úmluv a všechno, co jsme si tak hezky vymysleli, je tenounký, pod ním je kamení, pustá zem… (Tankred Dorst)

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.