JAK ŠEL MATĚJ ZA OBREM (Wie Dilldapp nach dem Riesen ging, 1994)

Tankred Dorst

Překlad: Vladimír Tomeš
Žánr: scénická pohádka pro děti
Obsazení: 9 mužů, 5 žen

    V jednom království se neustále otřásá zem. Kterýsi stařeček si vzpomene, že příčinou je obr, který se nespokojeně obrací a je třeba ho ukonejšit. Kdo tak učiní, dostane princeznu. Přihlásí se drzý Franta, který je s příslušným nářadím poslán za obrem. Cestou se k němu připojí poctivý Matěj, kterého Franta využívá jako nosiče. Na své cestě jsou postupně zdržováni hlemýžděm Isidorem, perličkou Šejlou a ježkem Jehličkou. Jim všem Matěj vyhoví v jejich potřebách. Když se blíží do hor, kde sídlí obr, Franta strachem uteče, Matěj se naopak s obrem spřátelí a i jemu pomůže. Zlý Franta se vrátí do království napřed, očerní Matěje a činí si nárok na princeznu, zatím co Matěj je při návratu uvězněn. Ale nakonec se vše vysvětlí a dobro je odměněno.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.