FERNANDO KRAPP MI NAPSAL TENTO DOPIS (Fernando Krapp hat mir diesen Brief geschrieben, 1992)

Tankred Dorst

Překlad: Vladimír Tomeš
Obsazení: 5 mužů, 1 žena

    Hra je inspirována novelou Miguela de Unamuno Nada menos que todo un hombre. (Viz překlad Zdeňka Šmída pod titulem Celý muž, vyd. nakl. Vetus Via, Brno 1997). Zachovává v hrubých rysech dějový sled novely – Julie, dcera zadluženého otce se s pocitem oběti provdá za sebejistého, bohatého muže, který vyrovná otcovy dluhy, ale postupem děje nachází k němu citový vztah, který prochází vývojem i u jejího partnera a je zakončený jeho dobrovolnou smrtí ve chvíli, kdy Julie umírá. Katalysátorem v příběhu a protikladem k chlapáckému Krappovi je utrápený darmošlap, básník, lyrický hrabě, který o Julii usiluje, ale neobstojí ve chvíli zkoušky.
   
    Je to hra o manipulaci, a já si představoval, že musí být vystavěna jako model. Bez snahy o španělské milieu, co nejjednodušeji a exemplárně. Jako hra od Marivauxe. (Dorst)

    Hra o mezilidských vztazích, kterou autor označuje podtitulem Pokus o pravdu.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.