TEMNO. NE OD JIRÁSKA. OD JINÉHO VLASTENCE

Rostislav Kuba

Obsazení: 2 muži, 1 žena

Pepa si v své beznadějné izolaci, v tristní lidské situaci mele svou, ačkoliv ví, že na to není nikdo zvědavý. Je to bývalý herec. Asi známý. Možná i slavný. A proto doposud umí nazpaměť všelijaké verše různých autorů. Jeho kutloch je někde v zadním traktu nějakého přepychového secesního činžáku. Tam se také mihne studentka, která ví moc dobře, kým Pepa byl. Požádá ho, aby ji připravil na Konzervatoř. Pepa je konfrontován nejenom s mládím studentky, ale i s bývalým kolegou Mirkem, který na rozdíl od něj byl schopen jednat v životě konformně. Nedá se kategoricky prohlásit, zda jde o komedii, tragedii či tragikomedii. Je to obraz. Sekvence z našeho současného života. Dobrá příležitost pro herecké kreace.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.