R.U.R. a.s.

Karel Čapek

Obsazení: 9 mužů, 2 ženy, roboti a hlas speakra

Geniální vědec Rossum vynalezne robota. Jeho nástupci jej dále zdokonalí a společnost Rossum´s Universal Robots začne produkovat roboty ve velkém. Roboti, myslící stroje, jimž chybí jakýkoliv náznak duševního života nebo lidského citu, se osvědčují jako mimořádně levná, nenáročná a výkonná pracovní síla. Miliony Robotů postupně nahrazují všechnu lidskou práci - a společnost R.U.R. získává jejich vzrůstajícím odbytem miliardy. Lidé, odsouzeni k nečinnosti a zahálce, zpohodlněli a stali se zbytečnými. Celé lidstvo rychle upadá, přestává mít schopnost dál se vyvíjet, nerodí se už ani nové děti. Roboti vedou války a nakonec se vzbouří proti svým pánům - lidem. Jejich heslem je zabít všechny lidi, protože Roboti jsou mnohem dokonalejší a nechtějí si od lidí nechat poroučet.
   Světově proslulého fantasticko-utopického díla Karla Čapka se v 21.století chopil další velikán české dramatiky, Pavel Kohout. O své práci na textu říká: Čapkův geniální nápad se stal skoro před sto lety světovým divadelním hitem také proto, že se strefil do poetiky své doby. Po sto letech došlo k rozporu: téma kdysi utopické se posunulo blízko k realitě, zatím co estetika díla se jí vzdálila k málo uvěřitelnému melodramu. Pokusil jsem se je proto převyprávět dramatickým jazykem hlavního proudu současna, spíš klasicky než avantgardně, jak by to asi Čapek napsal dnes. Hru R .U. R. a. s. lze poprvé uvést 1. 1. 2009.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.