SEX, LŽI A MOTOROVÉ PILY

Ivana Bakarič

Překlad: Jiří Vobecký
Obsazení: 3 muži, 3 ženy, případně 1 muž a 1 žena

Text chorvatské dramatičky střední generace byl uveden v Divadle Kerempuh v roce 1997. Děj komedie popisuje způsob seznámení tří budoucích manželských párů. Autorka paroduje základní životní situace a dává dohromady zdánlivě harmonické páry, které následně prověří teprve další život. Ke všem dvojicím se vrací po několika letech soužití a předvádí, jak se slepá láska překvapivě změnila ve všední stereotyp, který spolu žijící dvojice ubíjí a vede doslova až k vraždě.
První dvojice roztomilých mladých nemotorů se seznamuje podle příručky „Jak si získat partnera“. Oba lidé využívají všech pouček v maximální možné míře, aniž tuší, že svého protějšek tímto způsobem poznat nemohou. O to horší rozčarování nastane, když po letech soužití se oba promění v arogantní sobecké jedince.
Druhá dvojice se seznamuje na inzerát. Demonstrativně submisivní žena hledá dominantního partnera, který by se o ni postaral. Již při prvním setkání získávají oba partneři dojem, že se k sobě ideálně hodí. Výsledkem společního soužití je však překvapivé prohození rolí. Ze submisivní milenky se stává dominantní žena a ze zdánlivě rozhodného a pevného muže se stává dokonalý „muž pod pantoflem“.
Třetí příběh rozvíjí možné soužití jedinců z odlišných světů. Velkoměstsky orientovaná sebevědomá žena je okouzlena nemotorným, nezkušeným a civilizací nezkaženým Horalem. Horal je okouzlen velkoměstem a sebevědomou ženou, která ví, co chce. Při společném soužití se z Horala stane domácí tyran a ze sebevědomé ženy oběť domácího násilí.
Komedie tak vlastně zpracovává velmi závažná témata, ale autorka si je vědoma, že její příběhy jsou pouhým střípkem velkolepé mozaiky dramatické literatury, která se zabývá tím nejzákladnějším tématem na světě: lásce, soužití a odcizení muže a ženy.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.