ZEJÍCÍ RÁNA (La Plaie, 1998)

Claude Confortès

Překlad: Jindřich Veselý
Žánr: monodrama
Obsazení: 1 muž

Claude Confortės je současný francouzský dramatik, režisér, teatrolog a ředitel pařížského Centre de création contemporaine. Skutečné proslulosti dosáhl zejména svou hrou Maratón. V Zející ráně autor vyzývá k opuštění pohodlného sebeuspokojení vlastními dobrými úmysly, demystifikuje víru ve správnost vlastního myšlení i konání, ve smysluplnost vlastní existence. Jak se praví i v podtitulu tohoto monodramatu, jedná se o dialog muže s vlastní nezajizvenou ranou.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.