BŮH MASAKRU (Le dieu de carnage, 2007)

Yasmina Reza

Překlad: Michal Lázňovský
Žánr: komedie
Obsazení: 2 muži, 2 ženy

Nejnovější komedie Yasminy Rezy je jakýmsi volným navázáním na její úspěšné Tři verze života. Dva manželské páry v nejlepších letech se tu „v dobré vůli“ sejdou, aby urovnaly konflikt, který vznikl tím, že jejich chlapecké ratolesti (11 let) se při klukovských hrách střetly a jeden chlapec vyrazil druhému dva zuby.
    Hra respektuje jednotu místa času a děje jako v klasické komedii: odehrává se v jediném obýváku či salonu rodinného domku. Dialog je lehký a svižný; i tato nová komedie se oděla do hávu bulvární konverzačky, ale autorka tu mistrnou drobnokresbou otevírá nejedno velké a zcela současné téma naší civilizace jako je angažovanost, zodpovědnost, vztah k okolí a životnímu prostředí, k budoucnosti („děláme to pro děti!“), výchova, otázky násilí. Zatímco dva manželské páry hlubokomyslně řeší klukovskou půtku, která tak nabývá symbolické (nebo alespoň zástupné) hodnoty, stihne se ve hře rozvinout i paralelní děj, ukazující na skutečné pohnutky chování samotných rodičů, jež, jak se jeví, je smutným zrcadlem zárodečných dětských pranic. Na jevišti se objevují pouze dva manželské páry. Potenciálně přítomní jsou však nejen dva malí uličníci, ale také svět advokacie či farmaceutické lobby – a to prostřednictvím neustále vibrujícího mobilu hosta a nezdárníkova otce, advokáta Reille, či naopak „pevných“ telefonátů hostitelovy matky.
    Jsme lidé kultury, rozumu, „věci veřejné“, nebo jsme jen bezmocné individuální (a potažmo tak stádní) oběti svých pudů?, ptá se autorka. Nová hra Yasminy Rezy je podobenstvím, které vyniká přednostmi tradiční pařížské konverzačky, povýšené přesným položením otázek. Ačkoli je tato komedie zábavná, její ambicí je mnohem víc než jen pobavit. Aniž by moralizovala, nutně provokuje k zamyšlení nad naším způsobem nahlížení „angažovaných“ otázek, které chtě nechtě vyvstávají před rodiči, zprvu povýšeně moralizujícími nad jednáním svých nezletilých ratolestí, a dostihují je samotné.

Upozorňujeme, že autorka ve většině případů nepovoluje amatérským souborům uvádět své hry. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.