FACTORY (Factory, 2001)

Igor Bauersima

Překlad: Martina Černá
Žánr: činohra
Obsazení: 4 muži, 3 ženy, 1 nemluvně, 1 transvestita

Svou vlastní povídku, kterou psal společně s Réjanem Desvignesem, přepracoval švýcarský dramatik Igor Bauersima i na divadelní hru. Factory obsahuje řadu odkazů k naší aktuální i virtuální realitě. Příběh skupinky mladých ambiciózních pseudoumělců se odehrává ve světě umění Andyho Warhola, filozofie Jacquese Derridy, manipulací reality show a internetových mystifikací a v neposlední řadě i v žánru krimi. Tři mladé ženy, tři mladí muži, jedno nemluvně a jeden transvestita se nechají zavřít v replice slavné „Továrny“ popartového umělce Andyho Warhola, aby se účastnili jakési podivné reality show. Jsou řízeni nejen záhadným hlasem z offu a projekcí samotného velkého Andyho, ale i dávnou historií, která se ve skutečné Factory kdysi odehrála. I Warhol byl kdysi zastřelen a okolnosti jeho vraždy jsou dodnes zpochybňovány. Podobnou hru hrají i postavy ve virtuální Továrně a uspořádají hon na domnělou vražedkyni Candy. To, co původně mělo jen zvednout hladiny peoplemetrů, se však stává osudným hysterickým vražděním, z něhož vychází jako podivný přeživší vítěz jen Octave. Bauersimova hra tak dovádí do důsledků představu světa, kde protagonista nepředstavuje postavu nějakého příběhu, ale využívá příběh k prezentaci sebe samotného.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.