ONDINA (Undina)

Jean Giraudoux

Překlad: Karel Kraus
Žánr: činohra
Obsazení: 18 mužů, 8 žen, 8 menších rolí

Námět hry je prastarý – báje o vodní víle, která se zamilovala do pozemského člověka, známá z Andersenovy Malé mořské víly, Dvořákovy Rusalky, z národních pohádek a z řady literárních zpracování. Člověk, v tomto případě rytíř Hans, je vílou Ondinou okouzlen mnohem víc než kteroukoli ženou a podléhá náruživé lásce, jíž se ve světě konvencí a kalkulací všechno vzpírá. Ondinina láska se tak jako všechno v jejím přírodním světě dotýká hvězd a nemůže být jiná než absolutní.
    Z Giraudouxova zpracování dávného mýtu vyplývá otázka, co je určující pro řád života – zda malý pragmatický svět Hansův, či spontánní svět přirozených živlů... diktované dvorské mravy, či zranitelná citlivost a zároveň nesmlouvavá přímočarost Ondinina... přízemní mikrokosmos lidských vztahů, či absolutní rozměr vesmíru, který dává hodnotám nedozírnou platnost. Ondina nemůže žít s člověkem, má jen šanci probudit jeho otupělé cítění – připomenout, že nebe je modré, voda studená a rána bolestná...

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.