CESTA PANÍ KNIPPEROVÉ DO VÝCHODNÍHO PRUSKA (Le voyage de Madame Knipper vers la Prusse Orientale, 1979)

Jean-Luc Lagarce

Překlad: Kateřina Neveu
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 2 ženy, 2 němé role

Hra Cesta paní Knipperové do Východního Pruska spadá do raného období autora ovlivněného absurdním dramatem a zavádí nás do prostoru vymezeného vojenským konfliktem. Pět hlavních postav, které autor označil pouze písmeny (muži C, D, E a ženy A, B) a dva němí sluhové utíkají z hlavního města před válkou. Na cestu se všichni vydali poněkud zbrkle, aniž by si vytyčili cíl a nyní začínají poci?ovat první známky únavy. Drama je rozděleno do dvou zastavení, čajových posezení, během nichž postavy začínají pochybovat o správnosti svého rozhodnutí. Snaží se vybavit si nedávnou minulost a rozvzpomenout se na důvody, které je přiměly k cestě. Pokoušejí se zkrátka najít klíč k svojí současné situaci.
    Fabule dramatu se odvíjí ve dvou liniích: první je příběhem „soukromým“, muž C vypráví ženě A příběh slavné herečky, paní Knipperové, která jednoho večera znenadání opustí ples, sbalí si kufry a vydá se na cestu z města. Toto vyprávění má charakter určitého znovustvoření, zpřítomnění minulé situace, která zjevně připomíná ženě A její vlastní osud. Mnoho společných detailů nasvědčuje tomu, že právě ona by mohla být paní Knipperovou. Druhou narativní linku tvoří rozvzpomínání se postav na skutečnost těsně před jejich odchodem z města: B evokuje práci svého muže na ministerstvu, D upozorňuje na nejasnost situace a na absolutní dezinformovanost, neboť o válce se dlouhou dobu šeptalo, nikdo ji však oficiálně nevyhlásil. Postavy se nacházejí v nezáviděníhodné situaci absolutní nejistoty – nedokáží zjistit ani logicky odvodit, zda válka, před kterou utíkají, už začala, nebo zda-li je stále ještě před válkou, popřípadě zda-li už náhodou neskončila. Před zešílením, narůstající nervozitou a ponorkovou nemocí způsobenou únavou je může ubránit právě odvádění pozornosti vyprávěním fikce, tedy osudů paní Knipperové.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.