TAJEMNÝ HOST (Putnik, 1910)

Valerij Brjusov

Překlad: Danuše Kšicová
Žánr: Psychodrama o jednom dějství
Obsazení: 1 muž – němá role, 1 žena

Pozoruhodná jednoaktovka předního představitele starších ruských symbolistů Valerie Brjusova (1873-1924) Tajemný host je tematicky spjata s autorovými psychologickými povídkami (srov. např. V zrcadle, V zerkale, 1902) i s vynikajícím románem Ohnivý anděl (Ognennyj angel, 1908), začleněným do prostředí německé renesance.

Hra probíhá v osamělé hájovně uprostřed lesů, kde zůstala na noc sama mladičká lesníkova dcera Julie. Má zakázáno komukoli otevřít, proto dlouho nereaguje na bušení neznámého, který v jejím domě hledá útočiště před deštěm v pustém lese. Jediný mluvní projev hry tvoří dívčin monolog, v němž se postupně odhaluje celý její dosavadní život, probíhající osaměle jen ve společnosti nemluvného a nevlídného otce. Jedinými návštěvníky domu a jejími případnými budoucími partnery jsou starší muži, otcovi přátelé: kostelník, zahradník a mlynář. Dívka však odrostla na sentimentální četbě dívčích románků, kde se krásné chudé hrdinky nakonec provdají za bohaté šlechtice, a sní proto o podobném štěstí. Julie si je vědoma své marně uvadající krásy a tajemný Příchozí ji láká bledou tváří, mládím a svou bezmocností. Pustí jej nakonec do domu, dá mu napít a protože muž nepronese ani jediné slovo, odhaluje mu postupně to, co zatím nikomu neprozradila. Z počátku je ochotna hájit svoji dívčí čest i zbraní, když však vidí, že Příchozí je tichý a nehybný, vzbuzuje čím dál tím víc její sympatie. Nakonec, když je ochotna se mu vzdát, protože si uvědomuje, že ji v životě vlastně už nic nečeká, zjiš?uje, že Příchozí zemřel. Hra končí jejím zoufalým voláním do temné noci a pustého lesa. Jednoaktovka je mistrovskou sondou do hlubin dívčí duše.

(Knižní vydání: Dramatika ruského symbolismu, 3. Malé hry o lásce. A. Blok: Bufonáda – Neznámá; V. Brjusov: Tajemný host, FF MU, Brno 2004. Smílková, fakultní prodejna FFMU, 602 00 Brno-2, A. Nováka l.)

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.