PERFORMANCES (2003)

Brian Friel

Překlad: Nepřeloženo
Obsazení: 1 muž, 1 žena a smyčcové kvarteto (1 muž a 3 ženy)

"Ze všech současných dramatiků nejvíce obdivuji Briana Friela." Peter Brook

Novinka irské legendy Briana Friela byla po irském Dublinu letos uvedena i v Londýně a pro Českou republiku je to hra veskrze zajímavá. Friel se tentokrát nechal inspirovat závěrečným obdobím Janáčkova života a zejména jeho smyčcovými kvartety Listy důvěrné. V 70 minutové hře nechá v jakémsi zvláštním časoprostoru (Janáček už je evidentně dlouho po smrti) dojít k setkání Mistra a mladé vysokoškolačky Anežky, která o jeho posledním tvůrčím období píše práci. Zajímá ji zejména, nakolik byla Janáčkova poslední díla ovlivněna vášnivým vztahem k o 40 mladší vdané ženě, Kamile Stösslové.
    Anežka v ní vidí hlavní zdroj inspirace, ale Janáček její roli bagatelizuje a o celé věci se příliš nechce bavit. Hra je zajímavá i tím, že přímo na scéně vystupuje kvarteto, které zkouší Janáčkovy Listy důvěrné (a zároveň i trochu zasahuje do dialogů - hudebníci proto musí mít alespoň základní herecký talent). Zvláštní poetiku hry tedy dotváří živé provedení Janáčkových nesmrtelných skladeb.

  Text originálu je k dispozici v DILIA.