TŘI ŽENY (Trois femmes, 1999)

Catherine Anne

Překlad: Michal Lázňovský
Žánr: činohra
Obsazení: 3 ženy

Mme CHEVALIER: Jak že tomu říkáte

JOELLE, MATKA: Pečovatelka


Mme CHEVALIER: Úžasný (To zní krásně)
Moje dcera říká, že jsem stará chromajzlice


JOELLE, MATKA: Vůbec ne


Mme CHEVALIER: Já vím svoje
Přestávají mi sloužit nohy přestává mi sloužit hlava přestává mi sloužit rozum
Ale nikoho tady nepotřebuju
Vím naprosto přesně, co vás sem přivádí
Peníze


JOELLE, MATKA: Dělám svoje povolání, paní Chevalierová


Mme CHEVALIER: Pěkný povolání


Na scéně jsou tři ženy tří různých generací. Kromě věku je odděluje také propast společenská. Dvě se jmenují stejné - Joelle a Joelle - matka s dcerou. A s nimi starší žena - paní Chevallierová. Každá z žen hraje svou hru, každá skrývá něco, co jí není příjemné, každá se snaží přebít ostatní. A znovu a znovu se opakují otázky po tom, jaká je vlastně samota, jaký je život s muži a jaký bez nich, co to znamená být matkou a jaké místo je člověku ve světě určeno... A když se mladá Joelle rozhodne překročit společenskou hranici, která ji odděluje od aristokratické paní Chevaillierové, a začne se vydávat za její vnučku, začnou se všem třem ženám bortit jejich dosud pevné hranice a představy, které o světě měly...

Dialog je složen z krátkých replik, které do jisté míry mohou připomínat veršovou formu. Text postrádá interpunkci, nechybí mu však svěžest, rytmus a vtip.

  Informativní překlad v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.