AUGUST AUGUST, AUGUST

Pavel Kohout

Obsazení: 7 mužů, 2 ženy, artisté
Dekorace: cirkusová manéž

Hra je řadou poeticko-filozofických klaunských scén, které zrcadlí všechna důležitá období lidského života. August August, august (jméno, příjmení a povolání) má sen: chtěl by drezírovat osm bílých lipicánů. Konflikt s Ředitelem, jehož výsadou toto číslo vždy bylo a jenž nechá Augusta plnit zdánlivě nesplnitelné úkoly, ústí do tragického finále poté, co Ředitel vpustí do manéže k Augustovi místo lipicánů tygry. Cirkus pak radostně defiluje nad zkrvavenými cáry Augustova kostýmu. Přes zarážející analogie s osudem autorovy vlasti je tato hra prosta jakékoli politické frazeologie a vyznačuje se nejen turbulentní divadelní působivostí, nýbrž také nezvyklým zpracováním základních lidských otázek.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.