MERCY STARR (Hvězda milosti)

Jarmila Hannah Čermáková

Žánr: Multimuzikál o 7 obrazech
Obsazení: 6 muži, 3 ženy, romský pěvecký sbor, děti
Dekorace: náznaková

Příběh milostného nedorozumění v 7 obrazech mapuje sociální prostředí Romů, jejich kulturu a temperament, kdy emoce probíhají ve schématu nahoru-dolů. Je pokusem o rehabilitaci stereotypního pohledu veřejnosti na toto etnikum. Počáteční nedůvěra při kontaktu vedoucího romského pěveckého sboru s “gádžem” studujícím romský jazyk a folklór vrcholí v souboji, v němž ovšem vítězí prastaré principy společné všem kulturám: čest a city. Roztančená muzikálová skladba s jazykovými hříčkami založenými na mísení romštiny a češtiny končí ódou na nově narozený lidský život bez ohledu na barvu pleti. Hra získala v roce 1994 prémiovou cenu Nadace Demokracie a rozvoj a stala se příspěvkem  k Roku tolerance 1995.

  Text je k dispozici v DILIA.