MOLLY SWEENEYOVÁ (Molly Sweeney, 1994)

Brian Friel

Překlad: Ota Ornest
Obsazení: 2 muži, 1 žena

Hra o dvou dějstvích

Tato hra z roku 1994 i u nás dobře známého irského dramatika se nyní objevila na repertoáru pařížského divadla Gaité Montparnasse, kde se hraje s velikým úspěchem. Jde o příběh Molly, která je od raného dějství slepá. Když byla její matka v nemocnici, tatínek ji každý večer bral ven na zahradu a tam ji učil poznávat po hmatu květiny, stromy a všechny předměty. Tak se mu podařilo překonat její nemohoucnost, takže nakonec našla místo jako masérka – terapeutka.
    Teď se ve svých čtyřiceti letech provdala za stejně starého Franka, který ji přesvědčí, aby se svěřila do péče dr. Ricovi, kdysi vynikajícímu očaři, který by jí mohl operací vrátit zrak. Rice Molly operuje a jí se zrak částečně vrátí -  na čas.
    Denis Diderot kdysi napsal: „Učit se vidět není totéž co učit se novému jazyku – je to jako učit se poprvé mluvit“. Pro Molly – a samozřejmě i pro Franka a dr. Rice má tento proces učení tragické důsledky.
    Hra se skládá ze tří monologů (Molly, Franka a dr. Rice), které jsou „nastříhány“ do sebe, takže všechny postavy se ve svých promluvách střídají a vypráví každá ze svého hlediska tento silný, nostalgický příběh.

Tato neobyčejně silná a jímavá hra dává vynikající příležitost třem hercům…   „Ohromující drama, které zasáhne divákovo srdce a mysl a zůstane tam ještě dlouho poté, co Molly řekne svou poslední repliku…“                                                              - The New York Times

  Text v elektronické verzi je k dispozici v DILIA.