CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

Jan Mikulášek, Vladimír Fekar

Obsazení: 10 mužů, 7 žen

Hra Charlie ve světlech moderní doby vznikla na motivy ze života a díla Charlieho Chaplina, jednoho z největších herců a režisérů všech dob. Zachycuje především období let 1940 až 1952, během něhož byl vystaven Chaplin velkým politickým a mediálním tlakům, procházel si vlnou tvůrčích pochybností a hledání, navíc po filmu Diktátor navždy odložil postavu slavného Tuláka, jenž byl spjat především s érou němého filmu, a pokoušel se vyprávět příběhy jiným způsobem. V této době také nachází největší lásku svého života Oonu O´Neillovou a v souvislosti s filmem Světla ramp se také intenzivně vrací do vzpomínek na maminku a Londýn svého mládí. Období plné dramatických událostí je pro divadelní zpracování velmi vděčné.
V první polovině hry je ústředním tématem soudní spor o otcovství s Joan Barryovou, hledání postavy Monsieura Verdouxe, kterým se chce rafinovanou formou vyjádřit k masovému vraždění ve druhé světové válce, ale i po ní, a zároveň vtvořit ironický autoportrét sebe sama jako svůdce žen. Následuje komerční neúspěch filmu Monsieur Verdoux, pokusy o cenzurní zásahy i to, že se o Chaplina mnohem intenzivněji začala zajímat FBI kvůli jeho vazbám na levicové umělce a sympatiím k Sovětskému svazu. Děj sleduje i Chaplinovu snahu pomoci hudebníku Hannsi Eislerovi, aby nebyl vyhoštěn z USA. Ve druhé polovině hry se objevují scény natáčení romantického filmu Světla ramp, ve vzpomínkách, které intenzivně procházejí celým scénářem, se Charlie vrací do Londýna svého mládí, a zároveň dochází k vnitřnímu rozhodnutí rozloučit se navždy s Amerikou.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.