IMAGINÁRNÍ OPERETA (Opérette imaginaire)

Valère Novarina

Překlad: Michal Lázňovský
Obsazení: 6 mužů, 3 ženy

Valère Novarina je u nás zcela neznámý francouzský autor (nar. 1947), který je ve skutečnosti neobyčejně plodnou a uznávanou, byť poněkud kontroverzní osobností. Je nejen dramatikem, ale také básníkem, malířem, kreslířem, režisérem. Jeho divadelní hry jsou ve většině případů skutečnými interpretačními oříšky, protože v nich autor často rozvíjí dosti abstraktní řetězec imaginace, hry se slovy, s možnostmi jeviště i hercovy tělesnosti. Jeho cílem je „rozbíjet na jevišti literaturu“. Není proto překvapivé, že do češtiny nebyl dosud překládán.
    „Imaginární opereta“ bude tedy prvním pokusem převést na české jeviště Novarinovu jarryovsko-michauxovskou hru se slovy, obrazy i jejich významy. Nemůže se jednat o „věrný překlad“, půjde spíše o co nejvěrnější přebásnění. V případě této hry, která byla uvedena na jeviště v roce 1998, se jedná o jakousi dekonstrukci divadelní manýry v radostném komediálním až surrealistickém tvaru, který je zcela otevřenou možností pro jevištní interpretaci, nebo spíš re-kreaci. Ve hře není vystopovatelný příběh, jsou tu vršící se dialogy, monology, písně, někdy i situace, jejichž interpretace je více než nejednoznačná.

Premiéra Imaginární operety se ve Francii uskutečnila v roce 1998.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA .