PRODANÝ DĚDEČEK (Der verkaufte Grossvater)

Anton Hamik

Překlad: Vladimír Čejchan
Žánr: Selská groteska ve 3 dějstvích
Obsazení: 5 mužů, 3 ženy
Dekorace: selská světnice, jiná světnice

Ovdovělý sedlák Kreithofer žije se svým rozverným tchánem a synem Lujzlem. Všichni už mají dědečkových legrácek dost. Kdyby si Lujzl vzal na základě otcova starého slibu Evu, dceru vypočítavého škudlila Haslingera, mohl by se stát na statku pánem. O dohazování však nechce ani slyšet. Kreithoferovi se nevede právě nejlíp, momentálně mu chybí 1.000 marek na splátku hypotéky. Haslinger je připraven za těch 1.000 marek dědečka se všemi právy i povinnostmi odkoupit. Tímto obchodem" zřejmě cosi sleduje. Dozvěděl se totiž, že dědečkovi patří dva statky, které zanechá jako dědictví. Dědeček je "na koni" a vymýšlí stále nová alotria. Lujzl přišel mezitím tajně obhlédnout Evu a dá se najmout za podomka. S Evou si padnou na první pohled do oka. Po řadě komických peripetií, v nichž dědečka pokládají hned za boháče, hned za chudáka a podle toho s ním také jednají, se nakonec ukáže, že ty dva statky skutečně má. Haslingerovi svolují k svatbě a dědeček přenechá jeden statek mladým, aby na něm hospodařili, a druhý propůjčí Haslingerovi.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.