MEZIHRA (Zwischenspiel)

Arthur Schnitzler

Překlad: Vladimír Čejchan
Obsazení: 4 muži, 5 žen
Dekorace: náznaková

Hra známého rakouského dramatika a psychologa (1862-1931) o křehkosti vztahů muže a ženy, vynikajících a cenných lidí, kteří se pokusí prorazit konvenční vztahy a velkoryse si dají, z poněkud již unaveného manželství, možnost vzájemné svobody. Řešení autora je na základě jeho lékařské praxe jednoznačné: obehrát se dá ledacos, nikoli však lidské city.Tato pravdivá a v poznání lidské duše překvapivě moderní hra poskytuje znamenité možnosti dvěma zralým hercům a zaujatému režisérovi.

  Text je k dispozici v DILIA.