ÚSTA MICKA JAGGERA (Usta Micka Jaggera)

Doman Nowakowski

Překlad: Janusz Klimsza
Obsazení: 4 muži, 2 ženy

Hra Domana Nowakovského zachycuje spanilou jízdu tří generací rodiny Nováků. Dědeček, otec a syn vyrážejí na koncert Rolling Stones. V duchu rodinné tradice jim kdesi v polovině cesty dojde benzín a troskotají u chléva v jakési vesnici. V nedobrovolné venkovské hostitelce poznává dědeček, starý hipík, svou dávnou lásku Annu. Všichni tři cestovatelé tak tráví noc v její chalupě. Nastává čas nejen pro mírně zdrogovaný mejdan, ale i pro vzpomínky, konfrontace a střetnutí. Na povrch vycházejí věci dosud nevyřčené, otevírají se stará traumata a dokonce se podaří zbořit i několik rodinných pověr a mýtů. Mimo jiné ten o Rolling Stones, rodinné modle a dědečkově ikoně. Nikdo z rodiny nikdy na žádném jejich koncertě nebyl, přestože vždycky měli snahu dojet včas. Ostatně tak to měli v životě se vším. Jejich záměry, sny, revolty i lásky zůstaly někde na půl cesty.     A tak zatímco děda řeší své promarněné šance - nevydařený vztah s Annou a nepochopení vlastního syna, jeho vnuk navazuje známost s Anninou dcerou. Je mladý, plný optimismu, rozhodnutý žít jinak a lépe než předchozí generace. Blíží se ráno. Syn najde cestu k otci, dědečkovi se podaří spojit přetrhaná pouta. Už už by se zdálo, že se všechno může vyřešit. Zásahem vyšší moci však věčnému rebelovi docházejí síly a děda umírá.     Co teď? Pokračovat. Pokračovat v cestě, kterou ten starý rocker před lety nastoupil. A tak se všichni rozhodnou a jdou do toho. Jsou bohatší o jeho zkušenosti, poučeni z jeho vítězství i nezdarů.   Novinka polské dramatiky netradičním způsobem reflektuje odvěké téma generačních střetů. Na příběhu dědečka, syna a vnuka, obdařených banálním příjmením Novák, je demonstrována tragikomedie druhé poloviny minulého století – od vzpoury let šedesátých, která měla lákavou formu, leč obsahu byla spíše mdlého, přes konformní nanicovatost let osmdesátých až po bezradné vítězství svobody let současných. Díky komediální nadsázce není však ani jedna z generací zbavena svého lidského rozměru, jímavosti a schopnosti mít a naplňovat své sny.
    Právě střet tragického se směšným, přízemní banality s existenciálními otázkami, pomíjivého s věčným, je nejcennější devizou hry. Spojnicí všech tří příběhů, které tvoří dějiny rodiny Novákovy v časoprostoru střední Evropy, je hudba Rolling Stones, která, ač ji každý vnímá jinak, oslovuje všechny. Koncerty této legendární kapely tvoří zásadní, až mystické, mezníky v životě dědečka, ortodoxního hipíka, jehož životní postoje zásadním způsobem ovlivnily životy všech ostatních postav. Jeho syna, vzorného bankovního úředníka, vnuka, dospívajícího skej?áka, i bývalé milenky Anny, zootechničky v důchodu a její katolicky orientované dcery.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.