DĚVČÁTKO Z RHODU (Das Mädchen aus Rhodus)

Roda Roda

Překlad: Vladimír Čejchan
Žánr: Zpracování Terentiova Eunucha""
Obsazení: 9 mužů, 6 žen + epizodní role, kompars
Dekorace: náznaková

Hra na antické téma ve formě frašky je společným dílem rakouského spisovatele (R. Roda) a zástupce pražské německé literatury (G. Meyrink). Text se stal předlohou jedné z nejúspěšnějších inscenací německé oblasti před I. světovou válkou. Hudbu k premiéře v Mnichovské činohře složil sám Eugen d‘Albert. Premiéra se tehdy stala ukázkovým dílem avantgardy a dodnes lze dílo obdivovat jako inteligentní, poučené i nevázané zpracování antické komedie. Autoři zachovávají její ráz a poučeni novodobým divadlem překlenují její mnohá úskalí. Obratně pracují s travestií a budují na ní další, současnému divákovi přístupný komický účin.

  Text je k dispozici v DILIA.