MARIE SKOTSKÁ

Břetislav Hodek

Žánr: Dramatický životopis o dvou dílech
Obsazení: 19 mužů, 5 žen

Hra předpokládá, že někteří herci hrají dvě role. Ženské postavy (s jednou výjimkou) mluví veršem.Na rozdíl od Schillerova dramatu tato polobásnická hra zachycuje úsek života Marie Stuartovny od jejího příjezdu z Francie do Skotska až po její popravu v Anglii. Její tragický osud byl zaviněn i složitými poměry náboženskými. Katolička Marie, odmítaná skotskými protestanty, se snaží alespoň trochu vychovat svého lehkomyslného a líného manžela Darnleyho, který je zavražděn poté, co sám ze žárlivosti zabil Mariina italského sekretáře. Marie se znovu provdá za svého zastánce Boswella. Po jeho vojenské porážce uprchne Marie do Anglie a svěří se do ochrany královny Alžběty. Její pobyt v Anglii vyvolá řadu spiknutí anglických katolíků hájících Mariino sporné právo na anglický trůn. Vášnivá a přímá povaha hrdinky jí nedovoluje rozpoznat politické nutnosti doby a podřídit se jim. Její hlavní protihráčka Alžběta Anglická je jejím pravým opakem a její rozum je silnější než Mariin cit.

  Text je k dispozici v DILIA.