ARTHUROVO BOLERO

Pavel Kohout

Obsazení: 5 mužů, 5 žen

Známý český dramatik Pavel Kohout se inspiroval komedií Arthura Schnitzlera „Rej“ a jako refrén zvolil skladbu Maurice Ravela Bolero. Schnitzlerova hra zobrazující chování občanů rakouského mocnářství při milostných hrátkách, přesněji řečeno před aktem a po něm, vzbudila takový skandál, bouřlivé protesty a cenzurní zákazy, jaké nemají v divadelní historii obdoby. Dnes již těžko můžeme procítit tehdejší morální pohoršení, neboť samotný akt byl podle autora na jevišti milosrdně zahalen tmou. Nejedná se tedy o pornografii, spíše o jakýsi erotický živočichopis. Člověk je nachytán v situaci, kdy se musí odhalit, doslova i obrazně, a vzápětí je usvědčen ze své prolhanosti a přelétavosti. Podobného morálního pobouření jako za časů Rakousko-Uherska už dnešní dramatik nemůže dosáhnout, když téměř všechny morální zábrany vzaly za své. Erotika již dnes nemá přitažlivou vůni a chu? zakázaného ovoce. Stává se spíš prostředkem k vylepšení života a kariéry, náhražkou lásky v chudokrevném manželství, pomstou za uraženou čest. Přesto se i v tomto promiskuitním řetězci vyskytuje něha a věrná láska. Pavel Kohout napsal vtipnou a krutou komedii o intimním životě dnešních českých podnikatelů.
  Světová premiéra hry Arthurovo Bolero se konala 19.6. 2004 v DJKT v Plzni.

  Text je k dispozici v DILIA.