Kubešová, Blanka (CZ)

 

Blanka Kubešová (nar. l944 v Praze) žije částečně v Praze a ve Švýcarsku. Je členkou Obce spisovatelů i nositelkou několika literárních ocenění. Říká o sobě, že všechno začalo tím, že milovala slova. Češtinu jako takovou. Drobné texty publikovala zprvu v zahraničí, od začátku 90. let pak i doma. Do této doby spadá i spolupráce s Českým rozhlasem. Především na stanici Vltava bylo načteno na pětatřicet jejích povídek. Poměrně rychle za sebou uveřejnila několik lehce biografických prácí. Především Deník Leošky K. (68 Publishers, Toronto) pronikl svou opravdovostí rychle nejen ke čtenáři, ale i k posluchačům, (načetla ho jak Jar. Tvrzníková v RFE, tak Hana Maciuchová v Praze), a v dramatické formě si získal i srdce diváků. Premiéru měl v roce 2006 v Divadle 90 U Valšů v Praze. Ve své další literární práci vyrůstá Blanka Kubešová z tradičního půdorysu psychologické prózy, zajímá se o osudy lidí z okraje společnosti a napomáhá stát se vnímavější, v neposlední řadě i ke kráse české řeči. Postupem času vyšlo v Praze na deset jejích novel a románů. V posledních letech se B.K. věnuje i tvorbě dramatické. V roce 1998 proběhlo v Divadle Husa na provázku v režii Ivo Krobota scénické čtení hry Na Popelce, která se v témže roce umístila  v soutěži Alfréda Radoka. V roce 2004 se v ČT Praha podařilo úspěšně realizovat i televizní scénář Modrý kámen. V roce 2006 pak i scénář Přeplavu i Dunaj v dokumentárním cyklu Útěky železnou oponou. Na konci téhož roku se uskutečnila divadelní premiéra bestselleru Deník Leošky K. v Divadle 90 U Valšů. Rating online casinos: https://www.gamblers.casino Play and win!

Hra Šachmat, která se pod názvem Otec s velkým ´O´ umístila  v soutěži Alfréda Radoka, zatím hledá svoji scénu.


Synopse

DENÍK LEOŠKY KUTHEILOVÉ

ŠACHMAT