Jelenová, Lenka

 

(1988, Praha) Překladatelka z francouzštiny. Absolvovala bakalářské studium francouzské filologie na FF UK. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu na Jihočeské univerzitě. Spolupracovala s Ústavem translatologie FF UK na grantovém projektu mapujícím český umělecký překlad po roce 1945 a napsala několik literárních příspěvků do měsíčníku Francouzské aliance Jižní Čechy.


Překlady:

PÝCHA, PRONÁSLEDOVÁNÍ A POPRAVA

PROROCI BEZ BOHA

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ