Siňkina, Galina (RUS)

 

Studovala žurnalistiku na Fakultě mezinárodní žurnalistiky (Rossijskij universitět družby narodov) a poté režii na VGIKu (Vserossijskij gosudarstvennyj institut kinematografii). Je autorkou, režisérkou řady inscenací experimentálního divadla Teatr.doc, založeného v Moskvě v roce 2002. Její hra Zločiny z vášně byla první dokumentární hrou představenou v tomto divadle a vznikla podle metody verbatim, na základě rozhovorů pořízených s vězeňkyněmi z Orlovské věznice. Galina Siňkina je zároveň herečkou v řadě „docovských“ inscenacích (Střízlivý PR, Demokratia.doc aj.) a režisérkou hry Třeťák Aljoša. Vedle divadelní tvorby se zabývá i filmem, natočila krátkometrážní film Mistr čárka Markétka, dokumentární film Dokumentární divadlo o vzniku divadla teatr.doc, dokumentární film Katja Kovalova o vězenkyni propuštěné z vězení poté, co byla v Moskvě uveřejněna její hra aj. Mezi její další projekty patří projekt Babičky a sex, hra o vnímání sexu ve starším věku a protikladu mezi tělesným stavem a psychickou touhou, nebo projekt Tajemství o životě divadelní sekty.  


Synopse

ZLOČINY VÁŠNĚ