GEPARD (Il Gattopardo)

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Kristina Žantovská

Překlad: Jaroslav Pokorný
Žánr: činohra (dramatizace)
Obsazení: 11 mužů, 6 žen (služebnictvo a další)

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (23. 12. 1896 Palermo - 23. 7. 1957 Řím), vévoda z Palmy, kníže z Lampedusy, proslul jako autor jediné knihy, románu Gepard (Il Gattopardo). Tomasi di Lampedusa napsal tuto knihu až na sklonku života, v letech 1955-56, a román vyšel až posmrtně r. 1959. Shrnul v něm s podivuhodným uměleckým mistrovstvím celou svou zkušenost, historii rodinnou i národní. Základem mu byl život jeho praděda, knížete a astronoma Giulia di Lampedusa.

Gepard je příběh jedné pomalu upadající sicilské šlechtické rodiny od r. 1860, kdy se na Sicílii vylodil Garibaldi se svou výpravou Tisíc (začíná "risorgimento") přes r. 1883, kdy umírá Don Fabrizio, do r. 1910, kdy osaměle dožívají dcery knížete Saliny. Historickým pozadím rodinných dějů je období velkého zvratu v dějinách Sicílie, pád Bourbonů a začátky sjednoceného království po vítězném Garibaldiho tažení.

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.