PO PÁDU (After the fall, 1964)

Arthur Miller

Překlad: Luba Pellarová, Rudolf Pellar
Žánr: činohra (drama)
Obsazení: 7 muži, 7 žen (kompars)

Millerova do značné míry autobiografická hra (řeší také rozpad manželství s Marilyn Monroe) Po pádu se odehrává v mysli ústřední postavy, v jejích myšlenkách a vzpomínkách. Na scénu staví asi čtyřicetiletého právníka, jenž se rozborem nejvýznamnějších skutečností svého života snaží dopátrat pravdy o své vině na tom, co udělal on i společnost kolem něho.

Quentina tíží pocit vlastní bezúčelnosti a bezúčelnosti celého světa. Jeho úspěšná advokátská kariéra se mu rozpadla pod rukama, protože v ní vidí jen vlastní egoismus bez jakéhokoli vyššího cíle. Prožil dvě manželství, jež ztroskotala. Nedává vinu druhým. Zoufale se snaží ujasnit si svou vlastní odpovědnost za svůj život. Před nějakou dobou našel ženu, kterou by mohl milovat. Pochybnosti o sobě samém jej ale sužují tak moc, že se neodvažuje vzít další život do svých rukou.

Miller v předmluvě píše: "Tato hra je proces: proces s člověkem, kterého soudí jeho vlastní svědomí, jeho vlastní hodnota, jeho vlastní skutky." Jedním z těch skutků je vražda. Hra začíná od konce, od chvíle, kdy Quentin ztratil smysl žití, kdy zjistil, že soudcovo křeslo bylo prázdné, kdy nastal nekonečný spor se sebou samým, ten nesmyslný soudní spor o vlastní existenci.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.