DNES VEČER SE IMPROVIZUJE (Questa sera si recita a soggetto)

Luigi Pirandello

Překlad: Alice Flemrová
Žánr: komedie
Obsazení: 7 mužů, 5 žen (kompars)

DOKTOR HINKFUSS: Uvidíte, vážení, že divadlo je rozevřený chřtán
obrovské hladové 
mašinérie: tenhle hlad, páni básníci…
NĚJAKÝ BÁSNÍK V PRVNÍCH ŘADÁCH: Buďte tak hodný
a nenazývejte básníky pány: básníci žádní páni nejsou!
DO KTOR HINKFUSS: (pohotově) Ani kritici nejsou pány v tomhle
smyslu slova, a přesto jsem je tak nazval, z jisté polemické
afektovanosti, kterou si myslím, bez urážky, v tomhle případě
můžu dovolit. Takže jak jsem říkal, tenhle hlad páni básníci
bohužel nedovedou nasytit. Je trestuhodné, že fantazie…
básníků, která je zaostalá, už pro divadelní stroj stejně jako
pro jiné giganticky a obdivuhodně narostlé a rozvinuté stroje
nedokáže najít vhodnou a dostatečnou potravu.

Dnes večer se improvizuje je třetí částí Pirandellovy tzv. trilogie "divadla na divadle“, ve které se autor snaží setřít hranici mezi scénickou fikcí a skutečností, zpochybnit jistoty skutečného světa a vtáhnout diváky do děje, aby cítili spoluzodpovědnost za problémy, o nichž se na scéně diskutuje.

První částí trilogie je hra Každý má svou pravdu, druhou slavná hra Šest postav hledá autora.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.