ČERT PRÝ NIKDY NESPÍ

Filip Jan Zvolský

Žánr: loutková pohádka
Obsazení: 1 herec a loutky

Hra vychází z pražských pověstí o čertech. Čert na začátku spí a když se probudí, začne vyprávět dětem, a především malému Čertíkovi (loutka), jaké nesmysly že se o čertech vyprávějí. Že čert nikdy nespí, že je něco po čertech dobrý atp. Součástí pohádky tak je pověst o doktoru Faustovi sehraná jako klasická marionetová hra, pověst o čertových sloupech z Vyšehradu, o čertovské svatbě v Divoké Šárce, o čertovi v klášterní kuchyni atp. Dětští diváci jsou občas vtahováni do hry, a tak se celá pohádka stává velmi interaktivní.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.