ŽENA OČAMI SHAKESPEARA

Gustáv Murín

Žánr: činohra
Obsazení: variabilní

Základem této Shakespeariády je postava Júlie, která nezemře, ale proměňuje se na známé ženské postavy v mozaice děl slavného dramatika, kterými jsou: Dva šlechtici z Verony, Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy, Troilus a Kressida, Othello, Richard III., Macbeth, Král Lear, Hamlet, Perikles, Caesar, Titus Andronicus, Cymbelín, Dobrý konec všechno spraví, Večer tříkrálový, Veselé paničky windsorské i Sen noci svatojánské.

Júlie objevuje svoji ženskost v nešťastné lásce (Romeo a Julie, Dva šlechtici z Verony). Je ještě romantická a i patetická, na což doplatí Romeo. Ona se domnívá, že umřel... Po nešťastné lásce se Julie straní mužů. Je k nim zlá a svému okolí na obtíž (Zkrocení zlé ženy). Nikomu se nedaří k ní přiblížit, nebo jí vyhovět. Ale to změní drastická zkušenost (Trojské) války, kam ji vezme její bezradný otec a ona právě díky trucovitému a nerozvážnému chování upadne do zajetí. A tam se znovu zamiluje (kombinace Troilus a Kressida + Zkrocení zlé ženy). Její nastávající je však mimořádně žárlivý (Othello). Snadno tedy podlehne intrikám Jaga, který mu našeptává možné soky. A tak se její muž v neovladatelné žárlivosti zaplete do souboje, ve kterém podlehne. Vítěz, kterému se od začátku líbila, ji považuje za svou kořist (Richard III.). Ona se vzpírá, ale narození syna po násilném početí ji na čas smíří s uzurpátorem bez skrupulí. Pod vlivem svého věznitele odloží syna na vychování a plně se věnuje dvorským intrikám. Je to konec konců její jediná šance na velké činy. Ty však skončí krvavě (Macbeth). Uzurpátor doplatí na její našeptávání, ale vítěz tohoto souboje o moc se nad ní slituje a dovolí jí vrátit se k synovi, který mezitím dospěl. U něho však uznání nenachází (Hamlet). Naše hrdinka odchází do britského vyhnanství, se vším smířená. S překvapením zjišťujeme, že Romeo jich rannou nešťastnou lásku přežil a jeho smrt byla fingovaná. Rodina ho vyhostila do vzdálené nehostinné Británie, kde se však ocitá i naše hrdinka vypuzená vlastním synem Hamletem. I tady ji zastihnou kruté války. Klášter, kam se uchýlila, vyrabuje soldateska a ji zachrání právě Romeo. Už ve zralém věku k sobě opět nacházejí cestu (hra Cymbelín).

Tak se před námi Julie mění z romantického děvčete, přes láskou zraněnou mladou ženu, po zralou a žádostivost vzbuzující dámu, přichází i mateřství (i když z donucení) a ambice (krutě potrestané), aby v rezignaci zralých let najednou objevila dávno ztracenou lásku. A i když se schyluje ke šťastnému konci, přeci to bude ještě jinak...

Každá scéna vychází z originálních citací z uvedených děl, jen ojediněle jsou doplněné o nové repliky. Hru je možné uvést ve velkém obsazení, stejně jako v komorním, vzhledem k tomu, že v některých scénách zůstává Julie sama a dialog vede s hlasy (služebnictvo, šašek aj.), které nemusíme vidět. Pomocí zpětné projekce se také lehce a levně mění prostředí.

  Text ve slovenštině v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.