KABARET U FELDKURÁTA KATZE (2020)

Antonín Charouzek

Žánr: veselohra - feérie
Obsazení: variabilní

Oba protagonisté, feldkurát Katz a Josef Švejk, jsou ve světě proslulé postavy z románu Jaroslava Haška, o kterém v textu také mluví jako o svém otci. Dojdou k poznání, že jsou bratři zrození na papíře. Odmítnou hledat někoho, kdo se také narodil bez matky. V textu hry jsou různé humorné slovní zápletky, od čínštiny až k češtině. V dialozích se jim pro podnikání jeví zajímavě jakási privatizace některých rituálů, jako je poslední pomazání, nebo i biřmování. Přemýšlí na radu Švejka i o způsobu udělat z pohřbu radostnou událost, podobně jako v Číně. Konfrontují poznatky románových postav s realitou v Česku. Nakonec feldkurát i se svým pucflekem dojdou k poznání, že je lépe vrátit se zpět do Haškova románu, podle přísloví „Ševče, drž se svého kopyta!“

Hra má kabaretní charakter. Kabaret od svého vzniku ve Francii v 80.letech 19.století prošel řadou proměn k horšímu i lepšímu, jako snad žádný jiný obveselovací prostředek. Tím je také tato hra. O to se snažili i u nás významní umělci jako byl Eduard Bass, Saša Rašilov, Artur Longen anebo Vlasta Burian. Jaroslav Hašek měl v kabaretech druhý domov. Sám v nich často vystupoval. „Kabaret U feldkuráta Katze“ se k těmto pořadům, které mají diváka obveselit a vtáhnout ho do předkládané atmosféry, vhodným způsobem blíží.

Protože častějším prostředím pro produkci těchto her byly lokály, je i v této hře jednoduchá jediná dekorace scény - hospodský lokál. Přestávka může být v několika místech podle uvážení. Hra není náročná ani na kostýmy či rekvizity. Je koncipovaná pro variabilní počet herců i hudební doprovod. Náklady na produkci jsou téměř nulové. Je vhodný pro zájezdovou produkci vzhledem k malým nákladům na dopravu, vybavenost, počet herců i hudební doprovod. Ve hře jsou využity známé písničky z minulého století podle uvážení a možností produkce. Takové v příloze nabízí v notách Bedřichj Gregorini.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.