Překladatelská dílna DILIA 2020 zahájena

12.6.2020
Překladatelská dílna DILIA 2020 zahájena

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již pošestnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů filologických oborů, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.


Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné polsky psané dramatiky. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Odbornými tutory jsou v letošním roce Jan Jeništa, Irena Lexová a Pavel Peč.

Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty. Slavnostní zakončení Překladatelské dílna DILIA 2020 proběhne na podzim tohoto roku v režii Divadla LETÍ.

V rámci Překladatelské dílny DILIA 2020 budou přeloženy následující tituly: 

Małgorzata Sikorska-Miszczuk: Yemaya
Stipendistka: Alžběta Jilečková
Tutor: Jan Jeništa

Sandra Szwarc: Fashion Victim
Stipendistka: Tereza Agelová
Tutorka: Irena Lexová

Maria Wojtyszko: Sam
Stipendistka: Sandra Olt Feyglová
Tutor: Pavel Peč

 

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Fabulamundi – Playwriting Europe.

BH