dvě čárky

Tereza Agelová

Žánr: hra pro mládež
Obsazení: 2 ženy

výpověď dvou žen, které ještě nebyly v tom

pozitivní     je někdy     negativní

 

Červený šátečku,

kolem se toč,

kolem se toč,

kolem se toč.

 

Dneska máš na výběr.

Já nevím proč bych chtěla být matka, nese to svoje rizika.

Odložte si.

Já nevím proč bych nechtěla být matka, nese to svoje rizika.

Uvolněte se.

Být nebo nebýt matka, to je otázka.

Pohlavní styk byl?

Mít dítě, to není jen tak, na to jsou potřeba dva lidi různého pohlaví.

 

Já nevím proč,

já nevím proč, 

já nevím proč...

 

Hra dvě čárky (dvě čárky na těhotenském testu, dvě čárky jako protagonistky textu) tematizuje obavy z těhotenství a vyrovnání se s nastupující sexualitou. Autorka dokáže velmi dobře uchopit pocity a stavy postav v onom podivném období mezi adolescencí a nástupem dospívání. Období plném zmatků, hledání cest, nepochopení, (sebe)destrukce, kladení si otázek a znovu definování světa, protože optika dětského světa už neplatí a optika světa dospělých ještě neplatí. Promyšlená hra se slovy evokující nečekané souvislosti dokáže i na malém prostoru symptomaticky vystihnout obtížně vyjádřitelné pocity, přitom hravou formou s notnou dávkou humoru, který jinak obtížná témata odlehčuje do nesentimentálních a nepatetických vyznění.

Hra získala 2. místo v dramatické soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2019.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.