MOZEK ZA MŘÍŽEMI

Jiří Koukal

Žánr: sci-fi
Obsazení: 9 mužů, 4 ženy, kompars

Na planetě Geona, v říši s názvem Doménie, je ve veliké hloubce skalnaté hory vybudována rozsáhlá pevnost. Jedině v ní se cítí bezpečně vůdce té říše, Deon – stařec a šílenec, který touží porazit spokojenou zemi Atmánii s jejím osvíceným panovníkem Artézem, a pak ovládnout celou planetu. Spousta otroků pracuje na podzemních plantážích v jeho prospěch. Svým podřízeným vládne surově a nelítostně. V celé pevnosti panuje vojenský režim. Jen k profesorovi Limovi, má určitý respekt, i když nechá jeho ženu pracovat jako otrokyni na plantážích.

A právě u něho v hlubinné laboratoři začíná příběh, kde profesor Lim dostal za úkol pečovat o jeden ze tří přístrojů, označených jako KN 33, který byl vytvořen podle fantazie Deona. Deon je přesvědčen, že lidský mozek je schopen odolat elektronickým útokům, které jsou schopny vyřadit veškerou elektroniku a KN 33 mu bude sloužit v případě války jako spolehlivá telekomunikační záloha. Je cvičen především k telepatickým přenosům tajných informací.

Ukáže se, že v tvrdých podmínkách žití se jako živá bytost vymkne podivnému předurčení. Projeví se u něho nejen jasnozřivé a hypnotické schopnosti, ale i citlivé sociální cítění a pevný charakter protkaný láskou, kterou působí na ostatní. V temném prostředí podzemní laboratoře se postupně setkává s řadou postav. Kromě profesora Lima se o něho stará praktikantka Mea. Oba se do sebe zamilují, jejich láska je však čistě duchovní, ale o to více dojemná. S přístrojem KN 33, který profesor polidštil jménem Jossi, se postupně seznamují pohlaváři, o kterých Jossi ví všechno. Jeho schopnosti zaujmou především velitele vojsk generála Terona, u něhož materialistický pohled na život taje pod laskavým projevem a silou neobyčejných schopností Jossiho. Ten generálovi v kritické situaci zachrání život. Příběh je protkán řadou postav z pevnosti, ať je to otrokyně Nela, Genea, manželka profesora Lima, otrokyně Liko, inspektor projektu Grobén, správce pevnosti Hero, podlézavý a záludný sekretář, později kancléř jménem Monéz, Akam - hypnolog, sloužící pouze Deonovi, a do příběhu vstoupí i prověřený novinář Grem, který se nakonec stane s hypnologem Akamem členem odboje.

Podzemí pevnosti je nestálé a pomalu praská. Vůdce Deon si to ovšem nepřipouští. V závěru příběhu, kdy se do podzemí začne hrnout magma, se pevnost musí evakuovat. Zůstává pouze Deon, který ve své mocenské zaslepenosti nevěří „panice“ a jde vstříc svému neblahému osudu. Jossi se loučí s Meou a nestačí se již přestěhovat do bezpečí. Jeho poslání je naplněno. A tak se se svojí milovanou Meou dojemně loučí. Představení končí oslavnou hymnou, kterou zpívají všichni zachránění. V té šťastné atmosféře nelze přehlédnout, že proradný kancléř jménem Monéz je zatčen. Říše Doménie a celá planeta Geona jsou vysvobozeny.

Technické předpoklady: zvuková technika – efekty, televizní obrazovka s kamerou, možnost přední i zadní projekce.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.