Překladatelská dílna DILIA 2020 – vypisujeme stipendia pro mladé překladatele

5.3.2020
Překladatelská dílna DILIA 2020 – vypisujeme stipendia pro mladé překladatele

DILIA vypisuje stipendia na Překladatelskou dílnu pro mladé překladatele z polštiny.


V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již pošestnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších studujících, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné polské dramatiky.

Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty. Projekt je připravován ve spolupráci s profesionálními divadly, která v případě zájmu uvedou vzniklé překlady i jako řádné inscenace v rámci svého repertoáru.
Všichni účastníci obdrží stipendium 5000 Kč.

Termín podání přihlášek: elektronicky na email haplova@dilia.cz je do 10. dubna 2020. (součástí přihlášky je stručný profesní životopis studenta, krátký motivační dopis a testovací překlad; přihlášku a testovací překlad naleznete v příloze článku)

Počet míst: 3

Výběr účastníků: do 5. května 2020

Zahájení dílny: začátek června 2020

Odevzdání překladů: do 20. srpna 2020
Prezentace výsledků dílny formou scénického čtení: listopad / prosinec 2020

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Fabulamundi – Playwriting Europe.