DĚTSTVÍ KARLA IV.

Adéla Popelářová

Žánr: činohra
Obsazení: variabilní (3 -12 herců)

Sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského začne České zemi psát nové dějiny. Narození Václava (budoucího Karla IV.) přinese do života Jana Lucemburského radost i strach, který ho donutí uvěznit vlastního syna. Malého Václava však vězení nezlomí a dá mu základ k jeho neobvyklému způsobu panování v pokoře a hluboké víře.

Příběh zachycuje raných osm let života Karla IV. včetně jeho první svatby a vychází z historických skutečností.

Hra je napsána pro dětského diváka mladšího školního věku.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.