BŮH (Gott, 2019)

Ferdinand von Schirach

Překlad: Ondřej Šebesta
Žánr: činohra
Obsazení: 4 muži, 4 ženy (1 muž, 7 postav variabilně)

Bůh je nejnovější interaktivní divadelní hra Ferdinanda von Schiracha, která měla světovou premiéru v Německu v dubnu 2020. Autor se i tentokrát držel osvědčeného schématu, které přineslo celosvětový úspěch jeho dramatu Teror. 

Diváci se účastní zasedání etické komise, jejímž tématem je přípustnost či nepřípustnost eutanázie. Před komisi předstupují zastánci i kritici - znalci z oboru práva, medicíny a dokonce i katolický biskup. Na druhé straně je zde žadatel o ukončení života a jeho advokát. Diváci si v roli členů etické komise vyslechnou závažné argumenty obou stran, aby nakonec v hlasování mohli sami vyjádřit svůj názor. Autor provokuje k celospolečenské diskusi o tomto kontroverzním tématu.  

Technické informace:
Trvání: cca 90 minut s jednou přestávkou
Počet herců: jeden muž a 7 další postav, jejichž pohlaví nechává autor na inscenátorovi
Je třeba technicky zajistit možnost hlasování diváků. 

Stejně jako Teror i Bůh sklízí úspěchy po celém Německu. Plánovaná je i premiéra v Rakousku a Švýcarsku. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.