SOUMRAK BOHŮ (Caduta degli dei)

Luchino Visconti, Enrico Medioli, Nicola Badalucco

Překlad: Irena Novotná
Žánr: scénář
Obsazení: 11 mužů, 5 žen (+3 dívenky)

Soumrak bohů asi není třeba dlouze představovat. Jen ve zkratce, odehrává se v počátcích nástupu nacismu v srdci Německa a líčí osudy rodiny německých průmyslníků von Essenbecků. Tito majitelé oceláren se zaplétají stále více do osidel zrůdné ideologie a propadají jí. Poté, co je odstraněn doyen rodu a jeho humánně smýšlející nástupce prchne do exilu, pohltí zbylé členy rodiny touha po moci a majetku. Symbolem nových pořádků je příslušník SS Aschenbach, intrikán a manipulátor, který vodí von Essenbeckovy jako loutky. Příběh bravurně rozkrývá mechanismy moci a vypráví o pádu člověka na samé dno existence.

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.