DŮM U TONOUCÍ HVĚZDY

Julius Zeyer, František Derfler

Obsazení: 2 muži

V tajemném domě na pařížském předměstí dožívá svůj bludný život Daniel Rojko, raněná duše unavená vyprahlostí materialismu a filosofické skepse, toužící po Absolutnu, a zároveň rozvrácená jeho marným hledáním. Toužil a snil, život mu mnoho sliboval, avšak zasažen ničivou milostnou vášní, která ho dovedla až ke zločinu, ztrácí poslední zbytky energie a důvodů k životu. Zklamán vlastními nesplněnými sny a promarněným životem, týrán drásavou výčitkou vraždy, hyne v rozvratu a šílenství. Snová fantastičnost, porozumění a láska k člověku vyvrženému na okraj života, hluboká psychologická introspekce spolu s existenciálním a metafyzickým tázáním staví Zeyerův příběh do blízkosti strhujících dramatických příběhů Dostojevského.

Jevištní adaptace se soustřeďuje pouze na dva protagonisty příběhu, Zeyerův text koncentruje do deseti obrazů odehrávajících se v dvojím prostředí jednoho proměnlivého jevištního prostoru. Vypouští popisné pasáže a odkazy, dialogy krátí, zhušťuje a vyostřuje. Text sám bylo třeba citlivě upravit: zachovat Zeyerův mélos a jeho jazykovou osobitost a zároveň odstranit slovosledné starobylosti poplatné lumírovské poetice, které by dnešní divák pociťoval jako šroubované, strojené a nepřirozené. Jen místy zůstávají v textu, záměrně a nenáhodně, adjektiva kladená za substantiva.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.