O PRAVDĚ A ČLOVĚKU

Jiří M. Šimek, Karel Čapek

Obsazení: variabilní

Dramatizace sedmi biblických apokryfů Karla Čapka (Marta a Marie, O pěti chlebích, Lazar, Ukřižování, Benchanan, Pilátův večer a Pilátovo krédo) s přidáním příběhu Máří Magdalény z pera dramatizátora Čapkových textů je připomínkou a oslavou tohoto velikého českého i světového spisovatele v období, kdy se nacházíme mezi 80. výročím smrti (2018) a 130. výročím jeho narození (2020). Čapkova charakteristika lidských charakterů v geniální zkratce je a bude však aktuální v kterékoliv době.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.