LEGENDA 997 (2018)

Denisa Kábrtová

Obsazení: 7 mužů, 3 ženy

Ach Bože, jaký to zrod národa na prolité krvi.

Slunce ještě nikdy nevysvitlo v české krajině jasněji než toho dne, kdy byl zavražděn kníže Václav. Pouhý los osudu. Buď Václav, nebo Boleslav. Bez hříchu by lidské plémě vymřelo. V červáncích bude zapsán onen osudný pátek, kdy byl zabit Vojtěch, druhý pražský biskup, misionář, mučedník.

Jsme jiní než před 1000 lety? Má smysl snažit se změnit řád věcí? Čas nadělá i z vrahů světce. Legenda o dvou světcích,  kteří svou vizí předběhli svou dobu a jejichž dobré skutky byly po zásluze potrestány. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.