PAN THEODOR MUNDSTOCK

Miloš Horanský, Ladislav Fuks

Obsazení: 1 muž, 2 ženy (variabilní)

Polemické uchopení slavného románu Ladislava Fukse v autorské variaci Miloše Horanského. Hra o hovorech i zápasech s Bohem a s láskou. Trénink jak vést dialog se smrtí a měnit svou identitu. Theo Mundstock není zlomený člověk, je vřelý, pevný a citlivý – všechno ovšem lomeno dobou holocaustu. Řekněme, že jde o teosofickou jevištní báseň. Mundstock se v ní chystá na smrt a paradoxně trénuje, jak ji přežít. Horanského variace na Mundstocka je jednou z možností jevištní podoby poezie.

Text v autorově režii se úspěšně uvádí v pražském Studiu hrdinů.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.