FREUD ANEB VÝKLAD SNŮ (Freud ovvero l'interpretazione dei sogni)

Stefano Massini

Překlad: Irena Novotná
Žánr: činohra
Obsazení: variabilní
Úprava: Stefano Massini, Federico Tiezzi, Fabrizio Sinisi

Od toho dne jsem za léta vyslechl stovky snů: mužů, žen, starců, dětí. Zapisoval jsem je, studoval, pitval jako chirurg tkáně, a nepátral po ničem menším, než po smyslu. Je-li pravda, že nic v nás se neděje samoúčelně a nic nahodilého není ani v mechanismu, který nás drží pohromadě, jakou roli pak mají noční představy, jimž se často vysmíváme a říkáme „Vždyť jsou to jen sny."

Výklad snů Sigmunda Freuda byl milníkem nejen v psychoanalýze, ale také v celé moderní společnosti. Freud přiměl svět, aby obrátil svou pozornost na spánek. Ve Freudově analýze je sen jedním z nejcennějších nástrojů, jak pracovat s potlačenými touhami, které se nám v noci představí jako na divadle. Mezi snem a divadlem existuje velmi silné spojení. Můžeme říct, že sen je divadlem, ve kterém se každá věc projevuje maskovaně, odkazuje na něco jiného, ale vše je nesmírně autentické.

Dramatik a režisér Stefano Massini vybral z díla známé pasáže, aby prozkoumal možnosti a potenciál tohoto cenného materiálu. Massini vytváří hru snových obrazů, ve které používá realistický dialog i obrazivé abstrakce narativní struktury snu s jeho surrealistickými zákoutími. Sen vidí jako začátek i konec veškeré lidské kreativity, včetně divadla.

Massiniho dílo je neopakovatelnou výzvou pro režiséry, scénografy i herce, kteří jsou ochotni se bez výhrad ponořit do mikrokosmu i makrokosmu lidských fantazií a zkoumat výšiny i hlubiny vědomé i nevědomé existence.


Premiéra se odehrála 23. ledna 2018 v milánském Piccolo Teatro.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.