AUTORKA (The Writer, 2018)

Ella Hickson

Překlad: Hana Nováková
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži, 2 ženy

Mladá žena má už dost divadelních inscenací plných naturalismu a mrtvých klišé. Řešení? Svrhnout patriarchát.

Provokativní hra britské autorky Elly Hickson vybízí k úvahám nad povahou tvorby, možností sebevyjádření, a to zejména z pozice ženy, a strukturou naší společnosti. Tyto otázky zkoumá autorka nejen skrze témata ve hře obsažená, ale i její formu. Co začíná jako slovní přestřelka mezi dvěma postavami, jako vášnivý proud stížností na současný stav divadelního umění, je vzápětí zarámováno jako fiktivní scéna, divadlo na divadle; fiktivní scéna je zase vzápětí označena za biografickou. Vrstevnatý tvar přináší s každým dalším střihem novou perspektivu a nutí diváka vidět věci znovu a znovu v novém kontextu. Mísí při tom ostrou argumentaci s obrazivými prvky fantazie a mýtu.

Hra byla poprvé uvedena v prestižním londýnském divadle Almeida v dubnu 2018.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.