DOMEČEK ZA HRANICÍ SLUŠNOSTI

Kateřina Volánková

Žánr: divadelní koláž
Obsazení: variabilní (minimálně 3 muži, 4 ženy)

Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní.

Aneb jak ztrácíme iluze a občas i ideály- a opět se je snažíme nalézat. Každá doba má své pro a proti, každá doba si je v něčem podobná a nikdy nebude ideální – za co se tedy vyplatí bojovat? Je třeba se poučit z minulosti? Jak se proměnil pojem svobody od 50. let až po dnešní den? 

Na pozadí různých životních příběhů z dob komunismu je v textu vykreslena tématika svobody, proměny bojů za ideály či svobodu a lidská práva. V textu se nachází i tvůrčí prostor pro inscenátory k vlastnímu vyjádření k výše zmíněným tématům, čímž se více posiluje sdělování tématu a jednotlivé etapy komunismu se více zosobňují.   

Text zmiňuje různé formy útlaku, omezení základních lidských práv a svobod a především nebezpečí „diktátorských“ režimů. Domeček za hranicí slušnosti lze vnímat i jako varování před podobnými formami vlády i s ohledem na současnou sociální a politickou situaci.

Text byl napsán k 100. Výročí vzniku Československé republiky.

Hra získala čestné uznání v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2017.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.