ÉLEKTRA

Sofokles

Překlad: Alena Sarkissian, Hana Otčenášková - Burešová
Obsazení: 3 muži, 6 žen (variabilní – možnost pouze 5 herců celkově)
Úprava: Štěpán Otčenášek

Élektra byla dcerou bájného vojevůdce Řeků v trójské válce, Agamemnóna. Její příběh, završující spletitou a krvavou historii rodu Átreovců, inspiroval vznik řady uměleckých děl od antiky až do současnosti.  

Sofoklova tragédie se odehrává v Mykénách sedm let po Agamemnónově hrůzné vraždě, kterou spáchala jeho manželka Klytaiméstra se svým milencem Aigisthem. Élektra nepřestává lkát po zemřelém otci, je však osamělá ve svém žalu i odporu proti vrahům a uchvatitelům trůnu, kteří ji ponižují a utlačují. Na rozdíl od sestry Chrysothemis, která ji nabádá přijmout svůj úděl a podrobit se mocným, není schopná kompromisu či přetvářky a stahuje se raději do izolace; touží jen po návratu bratra Oresta, který by pomstil otce a vrátil jí i Mykénám svobodu a důstojnost. Pro Klytaiméstru je dceřin odpor a synův návrat z vyhnanství noční můrou, a proto uvítá jako osvobození náhlou zvěst o synově smrti i následné zoufalství Élektry. Nikdo však netuší, že jde o lest - Orestés se tajně vrátil do Mykén, aby podle pokynu božské věštby pomstu uskutečnil. Dá se Élektře poznat a s její pomocí zabije matku i Aigistha.

Lidské vášně a city se po staletí nemění, určité činy však v různých dobách získávají tu kladné, tu záporné znaménko. Dva a půl tisíce let od svého vzniku Sofoklovo drama provokuje stále aktuálními otázkami, například jak čelit zpupné moci či zda je možné násilím ukončit násilí a nastolit spravedlivý řád…

Hru s pomocí filologického překladu Aleny Sarkissian nově přeložila Hana Burešová a upravil Štěpán Otčenášek.

(Při uvedení v Divadle v Dlouhé 2018 – 6 ž, 3 m, lze však provést i celkovém v počtu 5 herců.)

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.